Ochrana vášho súkromia je pre nás prioritou. Dodržiavame všetky právne predpisy, ktorá s ochranou osobných údajov súvisia a snažíme sa robiť aj viac.

V tomto dokumente nájdete všetky informácie o tom ako vaše súkromie chránime, tzn. aké údaje od vás získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako nás pri spracovaní týchto údajov môžete kontrolovať, akými opatreniami vaše údaje chránime a tiež informácie o vašich právach vyplývajúcich z tejto agendy.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Správcom pri spracúvaní vašich osobných údajov je naša spoločnosť, ktorá prevádzkuje túto stránku a aplikáciu FitLokal.sk:

IČO: 50623087

DIČ: 1087110959

Miesto podnikania: 92231 Sokolovce, Hollého 308/30

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Adam Gluch. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@fitlokal.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri vytvorení účtu na FitLokal.sk

Pri vytvorení vášho “Užívateľského účtu” v aplikácii FitLokal.sk, zbierame len osobné údaje s tým súvisiace. Jediným povinným osobným údajom je vaša e-mailová adresa, ktorú využívame na založenie účtu a komunikáciu s vami prostredníctvom elektronickej pošty.

Pri odoslaní súhlasu s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami ukladáme tiež vašu IP adresu, tak ako to od nás vyžadujú právne predpisy.

Údaje pri používaní účtu na FitLokal.sk

Pri založení profilu alebo profilov od vás získavame ďalší osobný údaj – telefónne číslo. Používame ho na zabezpečenie kontaktu medzi vami a návštevníkmi vášho profilu. Telefónne číslo je nepovinný údaj a sami sa môžete rozhodnúť či ho do svojho profilu pridáte.

Údaje pri nákupe predplatného

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vašu objednávku nevieme vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, fakturačná adresa / adresa bydliska (pre potreby fakturácie) a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré sa priamo týkajú finančných tokov a peňazí na vašich účtoch. Zatiaľ umožňujeme iba platbu prevodom, na základe bankového účtu a variabilného symbolu zaslaného vo faktúre.

Novinky, spotrebiteľské súťaže, formuláre a prieskumy

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o nových článkoch na našom blogu, novinkách v spoločnosti. Ak nás kontaktujete, pošlete nám tip alebo sa zúčastníte prieskumu či spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje (e-mail a telefón) či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad čas vášho prístupu na naše stránky, predmet vyhľadávania, čas vytvorenia konta, čas prihlásenia sa do konta.

Uchovávame tiež vaše komentáre (hodnotenia) uverejnené na našich stránkach.

Získavame aj údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, informáciu o stránkach, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše “Služby” v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

Údaje a informácie, ktoré sme od vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vašim využívaním nami ponúkaných služieb alebo tiež v prípade, keď nás kontaktujete alebo nám pošlete tip na vlastný alebo cudzí obsah. Rovnako tiež vtedy, keď nás požiadate o zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo v užívateľskom účte. Vaše kontaktné údaje a údaje o vašich nákupoch spracovávame tiež v prípade, že reklamujete dodané služby.

Rovnako vaše kontaktné údaje využívame na zasielanie zľavových poukážok.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto e-mailov viete ľahko zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených programoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme lepšie porozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právne základy spracúvania osobných údajov

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať tiež o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

1. Plnenie zmluvy

V prípade objednania služby a vytvorenia užívateľského účtu či odoslaní správy z kontaktného formuláru.

2. Súhlas

V prípade zasielania komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách alebo e-mailov s tipmi a radami môžete odvolať prostredníctvom odkazu v každej zasielanej obchodnej komunikácii, ktorý nájdete na spodku e-mailovej správy, spravidla pod názvom „Odhlásiť sa“ z odberu.

3. Plnenie našich zákonných povinností

Pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory či vykonávanie rozhodnutí.

4. Náš oprávnený záujem

Pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na email získaný pri nákupnom procese, ak ste to neodmietli či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na info@fitlokal.sk

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, ak to od nás požadujete. Zverejnenie vykonávame v prípadoch, keď osobné údaje zadáte do svojho verejného profilu (e-mail a telefónne číslo) alebo využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte vaše hodnotenie.

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

SvetHostingu.cz (Firma: Libor Holub )
(hosting webových stránok FitLokal.sk)
Adresa: Krakovská 5, Ostrava 3, 700 30 IČ: 70311919 DIČ: CZ7901045581

Google Ireland Limited 
(sociálne prihlasovanie, Google Suite – business emaily, ukladanie informácií z prieskumov a súťaží)
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Facebook Ireland Limited 
(sociálne prihlasovanie)
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä na stránke zameranej na Cookies ale radi vám ich poskytneme aj keď nám napíšete na info@fitlokal.sk

Ako vaše údaje chránime

Robíme všetko preto, aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Používame zabezpečené pripojenie SSL. Dodržiavame najvyššie bezpečnostné štandardy ochrany servera. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na info@fitlokal.sk

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským účtom uchovávame dovtedy, kým máte účet zriadený, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás váš užívateľský účet prevádzkovať. Osobné údaje týkajúce sa vašej objednávky služby uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorá je spravidla tri a pol roka od jej dodania.

V prípade, ak používame vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte (písomne na adrese uvedenej v kontaktoch alebo elektronicky na e-mail info@fitlokal.sk ). V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

Štatistické anonymizované údaje o návštevnosti našej stránky vyhodnocované prostredníctvom nástrojov Google analytics sú uchovávané po dobu 50 mesiacov.

Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z agendy spracovania vašich osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a ako nás môžete kontaktovať“.

Vo vašej žiadosti uveďte svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. Ideálne, ak nám vašu žiadosť odošlete z e-mailu, ktorý ste použili na založenie svojho užívateľského účtu.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom či sa o vás spracúvajú osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu v sekcii „Nastavenia“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo prosím využite vždy, keď dôjde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte užívateľský účet, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu účtu do 14 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.